• Monday

  9:00 - 21:00

 • Tuesday

  9:00 - 21:00

 • Wednesday

  9:00 - 21:00

 • Thursday

  9:00 - 21:00

 • Friday

  9:00 - 21:00

 • Saturday

  9:00 - 21:00

 • Sunday

  9:00 - 21:00

Общи Условия

Общи условия за  ползване на уеб сайта www.esti beauty……..

1. ПРЕДМЕТ

Вашият достъп и използването на този сайт се определят и регулират от описаните тук условия за ползване. Преди да ползвате сайта, прочетете внимателно условията.
Като използвате този сайт, вие приемате безусловно и без ограничения тези условия.

Настоящите общи условия уреждат взаимоотношенията между  ЕСПОРХЕЛТ ЕООД като собственик на www.esti beauty…….. и всички потенциални и съществуващи потребители.

2. ДАННИ ЗА СОБСТВЕНИК НА САЙТА

Esti beauty е собственост на ЕСПОРХЕЛТ ЕООД с ЕИК 205377306, адрес на управление

град: София, България, ул. Проф. Атанас Иширков 23, магазин 4,

МОЛ: МАРИЕТА ПЛАМЕНОВА ТОДОРОВА

Данни за кореспонденция: град: София, България, ул. Проф. Атанас Иширков 23, магазин 4,

e-mail: ………………………………………………….

3. ПРЕДСТАВЯНЕ, ПРАВА и ОТГОВОРНОСТИ

3.1 Сайта предоставя информация относно предлаганите от фирмата услуги, достъп до новини и информация относно дейността.

3.2 Потребителят има право да разглежда всички материали, публикувани в сайта без да променя тяхното съдържание, да ги възпроизвежда, копира или разпространява публично. Потребителите трябва да се съобразяват с разпоредбите на Закона за авторското право и сродните му права.

3.3. Използването на сайта е изцяло на Ваша отговорност. , негови служители или трети страни, свързани със създаването и поддръжката на този сайт, не носят отговорност за каквито и да е преки, косвени или възникващи като следствие, или други щети, породени от използването на сайта или свързани по какъвто и да е начин с него.
ESTI BEAUTY………… не носи отговорност за вреди и пропуснати ползи на потребителите, причинени от информацията публикувана в уеб Сайта.
Сайта може да съдържа препратки към сайтове на трети страни..

ESTI BEAUTY……………… не носи отговорност за съдържанието, правилата за защита на личната информация и сигурността на такива сайтове. Връзката към чужд сайт не предполага, че ESTI BEAUTY……………… одобрява сайта и информацията в него или продуктите и услугите, за които се отнася той.
ESTI BEAUTY……………… носи отговорност пред ползвателя само в предвидените от българското законодателство случаи.

4. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИ ДАННИ

 • ЕСПОРХЕЛТ ЕООД прилага мерки за защита уеб сайта и потребителите си от неразрешен достъп или неразрешено изменение, разкриване или унищожаване на информацията, която пазим.
 •  По-конкретно:
 •  Шифроваме много от услугите си посредством SSL сертификат за сигурност.
 • ЕСПОРХЕЛТ ЕООД не изисква регистрация за ползване на сайта
 • Извършваме прегледи на практиките си за събиране, съхранение и обработка на информация с цел предотвратяването на неразрешен достъп до системите.
 • Достъпът до личната информация е ограничен до служителите и представителите на фирмата ни, които се нуждаят от нея, за да я обработват вместо нас. Те са обвързани със строги договорни задължения за спазване на поверителността и ако не ги изпълняват, може да им бъдат наложени дисциплинарни мерки или взаимоотношенията с тях да бъдат прекратени.

Повече информация ще намерите в Политика за поверителност

5. ПРИЛОЖИМО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО

5.1 Условията за ползване на сайта са подчинени на действащото законодателство в Република България. За всички неуредени въпроси се прилагат разпоредбите на българското законодателство.

5.2 ЕСПОРХЕЛТ ЕООД си запазва правото да променя Общите условия по всяко време, като след всяка промяна се актуализира датата, на която е извършена. Препоръчваме на потребителите да посещават страницата с Общите правила периодично, за да се запознаят с актуалните към момента условия, тъй като същите са обвързващи за потребителите